搂 I. POSTANOWIENIA WST臉PNE

 1. W艂a艣cicielem sklepu internetowego dofelg.pl, dost臋pny pod adresem internetowym http://dofelg.pl, jest Bartosz Sud贸艂 prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Flow, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 6151936932, REGON 022477050.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do Konsument贸w, jak i do Przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu i okre艣la zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Um贸w Sprzeda偶y z Klientem na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.

搂 II. DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Flow, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 6151936932, REGON 022477050.
 3. Klient – ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.
 4. Przedsi臋biorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym dofelg.pl
 6. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zam贸wienie – o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.
 11. Formularz zam贸wienia – interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.
 12. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.
 13. Produkt – dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 14. Umowa Sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 – stosowanie do cech Produktu – umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.

搂 III. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: Babiego Lata 9B/4B, 53-020 Wroc艂aw
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

搂 IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:

 1. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies

搂 V. INFORMACJE OG脫LNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
 2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami 搂 6 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT).
 4. Firma Flow Bartosz Sud贸艂 od 01-09-2019 r. jest p艂atnikiem podatku VAT.
 5. Standardowy czas realizacji zam贸wienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W wyj膮tkowych okoliczno艣ciach okres ten mo偶e si臋 wyd艂u偶y膰 maksymalnie do 30 dni.
 6. Klient ma obowi膮zek sprawdzenia przesy艂ki w obecno艣ci kuriera. W przypadku zauwa偶enia uszkodzenia przesy艂ki niezb臋dne jest spisanie protoko艂u szkody w transporcie oraz niezw艂oczne powiadomienie o tym fakcie sprzedawcy poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail. Nie spisanie protoko艂u szkody z kurierem uniemo偶liwi wszcz臋cie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
 7. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie), o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.

搂 VI. ZAK艁ADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych:
  1. imi臋,
  2. nazwisko,
  3. e-mail,
  4. has艂o
 2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie adresu e-mail i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 3.

搂 VII. ZASADY SK艁ADANIA ZAM脫WIENIA

W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:

 1. zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji;
 2. wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪odaj do koszyka鈥;
 3. klikn膮膰 przycisk 鈥淔inalizacja zam贸wienia鈥,
 4. je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji – wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu), wpisa膰 dane do faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zam贸wienia,
 5. wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w dostawy,
 6. wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i w zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰 zam贸wienie w okre艣lonym terminie, z zastrze偶eniem 搂 VIII pkt 3.

搂 VIII. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ P艁ATNO艢CI

 1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:
  1. Przesy艂ka kurierska, przesy艂ka kurierska pobraniowa,
  2. Przesy艂ka Paczkomatowa
 2. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:
  1. P艂atno艣膰 za pobraniem,
  2. P艂atno艣膰 przelewem na konto Sprzedawcy,
  3. P艂atno艣ci elektroniczne,
  4. P艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮
 3. Szczeg贸艂owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 na stronach Sklepu.

搂 IX. WYKONANIE UMOWY SPRZEDA呕Y

 1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂 VII Regulaminu.
 2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
  1. p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych albo p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y – w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.
  2. p艂atno艣ci za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.
 3. Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrze偶eniem ust臋pu 5 niniejszego paragrafu), w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.
 4. W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin.
 5. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y,
 6. Dostawa Produktu odbywa si臋 wy艂膮cznie na terenie Polski.

搂 X. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni偶 przewo藕nik.
 3. W przypadku Umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.
 4. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia przed up艂ywem tego terminu.
 5. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty, b膮d藕 poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zosta艂y okre艣lone w 搂 III. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz za艂膮cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 6. W przypadku przes艂ania o艣wiadczenia przez Konsumenta drog膮 elektroniczn膮, Sprzedawca niezw艂ocznie prze艣le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.
 7. Skutki odst膮pienia od Umowy:
  1. W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
  2. W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋.
  3. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla niego z 偶adnymi kosztami.
  4. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
  5. Konsument powinien odes艂a膰 Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, je艣li Konsument ode艣le Produkt przed up艂ywem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu, tak偶e koszty zwrotu Produktu, je艣li ze wzgl臋du na sw贸j charakter Produkt ten nie m贸g艂 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮.
  7. Na konsumencie spoczywa obowi膮zek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwr贸cenia. Po otrzymaniu produktu mo偶e zatem sprawdzi膰 jego charakter, kompletno艣膰, cechy czy funkcjonowanie 鈥 ale tylko tak, jak robi艂by to w sklepie stacjonarnym. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 odszkodowawcz膮 za zmniejszenie warto艣ci towaru b臋d膮ce nast臋pstwem zachowa艅, kt贸re wykraczaj膮 poza niezb臋dne dzia艂ania pozwalaj膮ce na zapoznanie si臋 z rzecz膮.
 8. W przypadku gdy ze wzgl臋du na charakter Produktu nie mo偶e on zosta膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie poczt膮, informacja o tym, a tak偶e o kosztach zwrotu Produktu, b臋dzie si臋 znajdowa膰 w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przez rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy,
  3. w kt贸rym cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy,
  4. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami.
 10. Postanowienia pkt. X niniejszego Regulaminu stosuje si臋 r贸wnie偶 do osoby fizycznej zawieraj膮cej umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o CEIDG. 

搂 XI. REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowi膮zany dostarczy膰 Klientowi rzecz woln膮 od wad.
 3. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym. Je偶eli Klientem jest Przedsi臋biorca, strony wy艂膮czaj膮 odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi.
 4. Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
 5. Zaleca si臋, aby w reklamacji zawrze膰 m.in. zwi臋z艂y opis wady, okoliczno艣ci (w tym dat臋) jej wyst膮pienia, dane Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋, oraz 偶膮danie Klienta w zwi膮zku z wad膮 towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie, a je偶eli Klientem jest Konsument – nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni. Je偶eli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego terminie 14 dni, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie Klienta uzna艂 za uzasadnione.
 7. Towary odsy艂ane w ramach procedury reklamacyjnej nale偶y wysy艂a膰 na adres podany w 搂 III niniejszego Regulaminu.

搂 XII. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃

 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:
  1. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮.
  2. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮.
  3. Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).

搂 XIII. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 – tak偶e w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:
  1. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.

搂 XIV. POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
 2. Na wszystkie produkty zam贸wione w sklepie wystawiane s膮 paragony, chyba 偶e Kupuj膮cy o艣wiadczy, 偶e chce otrzyma膰 faktur臋 VAT, w szczeg贸lno艣ci poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie dokonywania zam贸wienia.
 3. Faktury VAT b臋d膮 wystawiane jako faktury elektroniczne i zostan膮 wys艂ane Kupuj膮cemu w formacje PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zam贸wienia lub udost臋pnione w postaci linku, kt贸ry Kupuj膮cy otrzyma w osobnej wiadomo艣ci e-mail.
 4. Faktury koryguj膮ce b臋d膮 wystawiane jako faktury elektroniczne i zostan膮 wys艂ane Kupuj膮cemu w formacje PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zam贸wienia lub udost臋pnione w postaci linku, kt贸ry Kupuj膮cy otrzyma w osobnej wiadomo艣ci e-mail.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

搂 XV. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma mo偶liwo艣膰 dobrowolnego i nieodp艂atnego wystawienia opinii dotycz膮cej zakup贸w dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii mo偶e by膰 tak偶e ocena, zdj臋cie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysy艂a do Klienta wiadomo艣膰 email z pro艣b膮 o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umo偶liwiaj膮cego jej wystawienie 鈥 formularz online umo偶liwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotycz膮ce zakup贸w, ich ocen臋, dodanie w艂asnego opisu dot. opinii oraz zdj臋cia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysy艂k臋 zaproszenia.

1.3. Opinia mo偶e by膰 wystawiona jedynie przez Klienta, kt贸ry dokona艂 zakup贸w w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie s膮 publikowane przez Sprzedawc臋 w Sklepie Internetowym oraz wizyt贸wce TrustMate.io.

1.5. Wystawienie opinii nie mo偶e by膰 wykorzystywane przez Klienta do dzia艂a艅 bezprawnych, w szczeg贸lno艣ci do dzia艂a艅 stanowi膮cych czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy te偶 dzia艂a艅 naruszaj膮cych dobra osobiste, prawa w艂asno艣ci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub os贸b trzecich.

1.6. Opinia mo偶e by膰 wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produkt贸w w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych um贸w sprzeda偶y w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie mo偶e by膰 tak偶e sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez wzgl臋du na podstaw臋 zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia mo偶e zosta膰 w ka偶dym czasie usuni臋ta przez jej autora.